ปัจจุบันมีผู้ที่รอรับบริจาคดวงตา 14,001 ราย
แต่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเพียง
976 ราย
โทรบริจาคดวงตาแทนญาติที่เสียชีวิตให้สภากาชาดไทย แจ้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยทันทีที่ผู้บริจาคเสียชีวิต
ที่หมายเลข 081-836-4927
ตลอด 24 ชั่วโมง
www.eyebankthai.com
* ข้อมูลจากศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ปี 2562
เมื่อคุณเห็นคนตายเราอยากให้คุณเห็น!
เห็นโอกาสที่จะได้บอกบุญเป็นครั้งสุดท้าย
ให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิต
เห็นโอกาสในการช่วยเหลือคนที่จะตาบอด
ให้กลับมามองเห็นอีกครั้ง
เมื่อคุณเห็นคนตายเราอยากให้คุณเห็น!
เห็นโอกาสที่จะได้บอกบุญเป็นครั้งสุดท้าย ให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิต
เห็นโอกาสในการช่วยเหลือคนที่จะตาบอด ให้กลับมามองเห็นอีกครั้ง
โครงการ LET THEM SEE LOVE บริจาคดวงตา
โครงการที่เชื่อในความสำคัญของการให้ ซึ่งเป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุด เพราะเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ คือการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตา
การสนับสนุนด้านอื่นๆ
ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคดวงตาและอวัยวะ สามารถบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้