ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ 6,417 ราย
แต่ได้รับการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายเพียง
301 ราย
ติดต่อบริจาคอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
โทร 1666 หรือ 0 2256 4045-6
โทรสาร 0 2255 7968
ตลอด 24 ชั่วโมง
www.organdonate.in.th
* ข้อมูลจากศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ปี 2562
การบริจาคอวัยวะ = การต่อชีวิตให้ผู้รับและผู้ให้
โครงการ LET THEM SEE LOVE บริจาคอวัยวะ
โครงการที่เชื่อในความสำคัญของการให้ที่ไม่สิ้นสุด เพราะ...การบริจาคอวัยวะและดวงตา เป็นการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ โดยโครงการนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรชัน ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
การสนับสนุนด้านอื่นๆ
ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคดวงตาและอวัยวะ สามารถบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้