ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ 5,851 ราย
แต่ได้รับการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายเพียง
294 ราย
ติดต่อบริจาคอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
โทร 1666 หรือ 0 2256 4045-6
โทรสาร 0 2255 7968
ตลอด 24 ชั่วโมง
* ข้อมูลจากศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การบริจาคอวัยวะ = การต่อชีวิตให้ผู้รับและผู้ให้
โครงการ LET THEM SEE LOVE บริจาคอวัยวะ
โครงการที่เชื่อในความสำคัญของการให้ที่ไม่สิ้นสุด เพราะ...การบริจาคอวัยวะและดวงตา เป็นการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ โดยโครงการนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรชัน ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
การสนับสนุนด้านอื่นๆ
ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคดวงตาและอวัยวะ สามารถบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
 • SMS ระบบทรูมูฟ และทรูมูฟเอช โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือพิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่งไปที่หมายเลข 91255
 • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
  “ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย”
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย
  เลขที่บัญชี 045-231390-2
 • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
  “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย”
  ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรวงศ์
  เลขที่บัญชี 023-1-25888-7
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม
  เลขที่บัญชี 001-2-77943-7
  ชื่อบัญชี
  “สภากาชาดไทย เพื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย”
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
  เลขที่บัญชี 045-2-88000-6