ปัจจุบันมีผู้ที่รอรับบริจาคดวงตา 11,624 ราย
แต่ได้รับบริจาคจากผู้เสียชีวิตเพียง
1,283 ราย
โทรบริจาคดวงตาแทนญาติที่เสียชีวิตให้สภากาชาดไทย แจ้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยทันทีที่ผู้บริจาคเสียชีวิต
ที่หมายเลข 081-836-4927
ตลอด 24 ชั่วโมง
* ข้อมูลจากศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ปี 2560
สิ่งควรรู้ในการบริจาคดวงตาและอวัยวะ
 • เวลาการเสื่อมของดวงตามีจำกัด
  ต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยภายใน 6-8 ชั่วโมง
 • ถึงคุณจะเป็นคนบริจาค แต่ถ้าญาติไม่อนุญาตก็ไม่มีความหมาย
 • ทุกคนสามารถแสดงความจำนง บริจาคอวัยวะได้
  หญิง ชาย ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ
 • ภาวะสมองตาย
  ทางการแพทย์ถือว่าเสียชีวิตแล้ว
  ซึ่งเป็นภาวะเดียวที่สามารถบริจาคอวัยวะได้
โครงการ LET THEM SEE LOVE บริจาคดวงตา
โครงการที่เชื่อในความสำคัญของการให้ ซึ่งเป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุด เพราะเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ คือการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตา
การสนับสนุนด้านอื่นๆ
ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคดวงตาและอวัยวะ สามารถบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
 • SMS ระบบทรูมูฟ และทรูมูฟเอช โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือพิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่งไปที่หมายเลข 91255
 • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
  “ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย”
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย
  เลขที่บัญชี 045-231390-2
 • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
  “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย”
  ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรวงศ์
  เลขที่บัญชี 023-1-25888-7
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม
  เลขที่บัญชี 001-2-77943-7
  ชื่อบัญชี
  “สภากาชาดไทย เพื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย”
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
  เลขที่บัญชี 045-2-88000-6