วันนี้มีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา 23,138 คน
แต่มีผู้บริจาคเพียง 360 คนต่อปี ตับ ไต หัวใจ ปอด ดวงตาของเราสภาพดีขนาดไหน
วันนึงที่ไม่ได้ใช้ โอนให้คนอื่นไปต่อชีวิตดีกว่า มาร่วมบริจาคมอบโอกาสให้ผู้ป่วยได้กลับมาสัมผัสความรักอีกครั้ง
วันนี้มีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา 23,138 คน
แต่มีผู้บริจาคเพียง 360 คนต่อปี ตับ ไต หัวใจ ปอด ดวงตาของเราสภาพดีขนาดไหน
วันนึงที่ไม่ได้ใช้ โอนให้คนอื่นไปต่อชีวิตดีกว่า มาร่วมบริจาคมอบโอกาสให้ผู้ป่วยได้กลับมาสัมผัสความรักอีกครั้ง

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
โทร 1666 หรือ 0 2256 4045-6
โทรสาร 0 2255 7968
ตลอด 24 ชั่วโมง
บริจาคอวัยวะ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคอวัยวะให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ในวันที่เราไม่ได้ใช้แล้วจะช่วยชีวิตผู้อื่น
ร่วมบริจาคสมทบทุน
ผ่านบัญชีธนาคาร
บัญชี ธนาคารกรุงไทย
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี 023-1-25888-7 หรือ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
เมื่อบริจาคผ่านระบบ e-Donation
โดย Scan QR Code ด้วย
Mobile Banking Application
ร่วมบริจาคสมทบทุนผ่าน TrueMoney Wallet หรือ SMS
ลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ท
ผ่านแอปพลิเคชัน
ทรูมันนี่ วอลเล็ท
ลูกค้าทรูมูฟ เอช
พิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท
พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท
ส่งไป SMS มาที่ 91255
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
และไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้)

ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
โทร 081-836-4927
ตลอด 24 ชั่วโมง
บริจาคดวงตา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคดวงตาให้กับศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ในวันที่เราไม่ได้ใช้แล้วจะช่วยชีวิตผู้อื่น
ร่วมบริจาคสมทบทุน
ผ่านบัญชีธนาคาร
บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์
ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี 045-231390-2 หรือ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
เมื่อบริจาคผ่านระบบ e-Donation
โดย Scan QR Code ด้วย
Mobile Banking Application
ร่วมบริจาคสมทบทุนผ่าน TrueMoney Wallet หรือ SMS
ลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ท
ผ่านแอปพลิเคชัน
ทรูมันนี่ วอลเล็ท
ลูกค้าทรูมูฟ เอช
พิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท
พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท
ส่งไป SMS มาที่ 91255
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
และไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้)


โครงการที่เชื่อในความสำคัญของการให้ เพราะ "ความรักที่ให้ได้ไม่สิ้นสุด
คือ การให้ชีวิตใหม่กับเพื่อนมนุษย์"
ด้วยการบริจาคอวัยวะ และดวงตา
โดยโครงการ Let them see love เป็นความร่วมมือกันระหว่าง
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
และศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
สนับสนุนโครงการโดย
ดูกิจกรรมที่ผ่านมาของเรา