การบริจาคอวัยวะ = การต่อชีวิตให้ผู้รับและผู้ให้
  • ปลูก
  • ถ่าย
  • ฝัน